LIFE LATESTadapt

Kogukonna koosolek Viimsis

13. aprillil korraldab Viimsi vallavalitsus Viimsi gümnaasiumis visioonipäeva raames LIFE LATESTadapt projekti avaliku arutelu, kus tuvustatakse projekti eesmärke ja rakendusvõimalusi. Projekti LIFE LATESTadapt raames rajatakse Mereranna tee L4 kinnistu haljakule tark sademevee kogumismahuti koos säästliku sademeveelahendusega. Tark mahuti ühendatakse Randvere tee sademevee peatrassiga, tagamaks vee olemasolu ning vajadusel ülevool. Mahutisse kogutud sademevett kasutatakse piirkonna taimede kastmiseks ning tulevikus soovitakse sinna ühendada ka avalik tualett ja rajada veevõtupunkt teehoolduse tarbeks. Lisaks rajatakse projekti raames näidisalale puidust laudistee, soodustamaks ala avalikku kasutust. Haljakule istutatakse täiendavaid taimi, et muuta seda atraktiivsemaks.

Ootame kõiki huvilisi 13.04.2024 kell 11.30 Viimsi gümnaasiumis.

Date

apr. 13 2024
Expired!

Time

11:30 - 16:30