Esileht

LOODUSPÕHISTE JA NUTIKATE LAHENDUSTE VÄLJATÖÖTAMINE JA DEMONSTREERIMINE LINNALISTE ALADE KLIIMAKINDLUSE PARANDAMISEKS EESTIS JA LÄTIS

Forest seashore by the Baltic Sea in Gdansk, Poland. Fall season. Travel destination.

Projektist

LATEST adapt

Muutuva kliima tõttu on kiiresti vaja parandada linnaliste alade kliimakindlust Balti riikide omavalitsuste territooriumidel, lahendada praktilisi väljakutseid ning muuta regioonid üha sagenevate äärmuslike ilmastikunähtuste suhtes vastupidavamaks.

Väljaanded

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Teated

Projekti LIFE LATESTadapt juhtpartner soovib kõigile meeskonna liikmetele, koostööpartneritele ja kohalikele kogukondadele head uut aastat. Uue aasta saabumise puhul on hea hetk …

05.12.2023 toimus Narva linnas kogukonna koosolek piirkonna elanikega. Kohtumise eesmärk oli teavitada LIFE LATESTadapt projektiga seotud pilootpaiga vahetus läheduses elavaid inimesi projektist …

30.11.2023 toimus Võru linnas kogukonna koosolek piirkonna elanikega. Kohtumise eesmärk oli teavitada LIFE LATESTadapt projektiga seotud pilootpaiga vahetus läheduses elavaid inimesi projektist …

20.06.2023 toimus Haapsalus kogukonna koosolek Konnaküla piirkonna elanikega. Kohtumise eesmärk oli teavitada LIFE LATESTadapt projektiga seotud pilootpaiga vahetus läheduses elavaid inimesi projektist …

LIFE LATESTadapt projekti (nr 101074438 – LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt) rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm, Läti Regionaalarengu Agentuur ja Eesti Vabariigi Kliimaministeerium. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonna Rakendusameti seisukohti. Ei Euroopa Liitu ega abi andvat asutust ei saa vastutusele võtta.

Projekti partnerid