Haapsalu näidisala

Haapsalu näidisala

Haapsalu näidisala

Haapsalu näidisala paikneb Tagalahe ääres, linnuvaatlustorni (Vee tänav) ja Haapsalu Veevärk AS (Haava tänav) vahelisel alal.

Madala pinnasega piirkonda tabavad sagedased üleujutused, mida põhjustavad vähenegi merevee taseme tõus ja/või sadeveed. Merevee üleujutuse tase on iga-aastaselt kuni 1m ja äärmuslikel juhtudel kuni 2m üle merepinna. Rohke sadevesi omakorda põhjustab mereäärsete kinnistute pinnasevee tõusu, mis tekitab õuealade ja keldrite üleujutusi. Keskkonnaameti hinnangul on Haapsalu Tagalaht Eesti rannikumere lahtedest halvimas seisus. Madalapõhjalist (0,5-1,5m) ja liig-toitainete rikast lahte ohustab roostiku jõudsa vohamise tõttu kinnikasvamine. Veevärgi reopuhasti äärmusliku rikke korral suunatakse puhastamata reovesi Tagalahte.

Põhieesmärk on Life LATEST adapt projekti abil tõkestada merevee tungimine rannaäärsetele kinnistutele ning puhastamata reo- ja sadevee sattumine merre. Selleks kaevatakse settetiigid reovee võimaliku äkkheite ladustamise ning vihmavee loodusliku puhastamise tarbeks. Välja kaevatud pinnasega tõstetakse mereäärset kaldavalli ja luuakse vajalikud reljeefid ala edaspidiselt mitme-otstarbeliseks kasutuseks: kergliiklusteega pikenev promenaad, vaba aja veetmise ja rekreatsioonialad lastele, täiskasvanutele ning lemmikloomadele, sealhulgas looduse- ja keskkonnaõppe infotahvlid.

Kontaktisikud:
Projektijuht Gerda Algre, gerda.algre@haapsalulv.ee 
Linnageodeet Peep Aedviir, peep.aedviir@haapsalulv.ee