Sazināties

name1

Tanel Mätlik
Viimsi pašvaldība, Igaunija/ LIFE LATESTadapt projekta vadītājs

tel

+372 510  2705

mail

tanel.matlik@viimsivv.eeProjekta partneri Latvijā

name1

Mārtiņš Grels
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments/ Projekta koordinēšana

tel

+371 6601 6 733

mail

martins.grels@varam.gov.lv

name1

Kristaps Zēlavs
Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Pilsētas attīstības departaments/ Projekta vadītājs

tel

+371 6703 7771

mail

kristaps.zelavs@riga.lv

name1

Inguna Zukure
Valmieras novada pašvaldība, Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Projektu vadības nodaļa”/ Projekta vadītāja

tel

+371 6425 0957

mail

inguna.zukure@valmierasnovads.lv

name1

Zane Pīpkalēja
Cēsu novada pašvaldība, Attīstības pārvalde/ Projekta vadītāja

tel

+371 6416 1800

mail

zane.pipkaleja@cesunovads.lv

name1

Dace Strigune
Biedrība "Baltijas Vides Forums"/ Projekta koordinatore, sabiedrisko attiecību speciāliste

tel

+371 6735 7555

mail

dace.strigune@bef.lv

name1

Jurijs Kondratenko
Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte/ Projekta vadītājs

tel

+371 6708 9112

mail

jurijs.kondratenko@rtu.lv

name1

Ieva Vītola
Nodibinājums "Vides risinājumu institūts"/ Projekta vadītāja, komunikācijas speciāliste

tel

+371 2635 6473

mail

ieva.vitola@vri.lv

name1

Aija Vanaga
Biedrība "Baltijas krasti"/ Projekta vadītāja

tel

 +371 6721 2148

mail

aija.vanaga@baltijaskrasti.lv