LIFE LATESTadapt

Par projektu LATESTadapt

Projekta vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijas un Igaunijas pilsētu pielāgotību ekstremāliem laikapstākļiem, veicinot dabā balstīto risinājumu izmantošanu, digitālo risinājumu ieviešanu un kapacitātes paaugstināšanu pašvaldībās, sekmējot pašvaldību spēju funkcionēt ekstremālos laikapstākļos (karstuma viļņi, lietusgāzes, vējuzplūdi u.c. ) ar zaļās infrastruktūras risinājumu palīdzību.

Projekta fokusā – palielināt Igaunijas un Latvijas pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem, koncentrējoties uz 4 specifiskiem mērķiem:

  • dabā balstīti risinājumi
  • digitālās izmaiņas
  • plānošanas kvalitāte
  • iesaistītas kopienas un kvalificēts atbalsts risinājumu tālākai ieviešanai
Projektā tiks izstrādāts un pārbaudīts pasākumu kopums, kas palīdzēs novērst lietusūdens plūdus un reaģēt uz tiem, t.i., plūdiem, ko lokāli rada pilsētas drenāžas sistēmas pārslodze ārkārtēju nokrišņu dēļ. Tiks veidotas jaunas, augsta potenciāla augu sabiedrības, izstrādāts lietusūdens plūdu simulācijas modelis un integrēta lēmumu atbalsta sistēma ietekmes mazināšanas pasākumiem un izstrādāti dabā balstīti risinājumi.
 
Šie instrumenti un risinājumi tiks pārbaudīti 8 Igaunijas un Latvijas pašvaldību pilsētvides demonstrācijas vietās. Ir būtiski ieviest un integrēt zaļo infrastruktūru un dabā balstītus risinājumus vietējo pilsētu pašvaldību plānošanā, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību un pilsētu noturību pret klimata pārmaiņām. Uzlabotā zaļās infrastruktūras un dabā balstītu risinājumu plānošana dos arī papildu priekšrocības vides kvalitātes un dabas ziņā pilsēttelpā. Ierosinātie plānošanas un pārvaldības risinājumi tiks integrēti Latvijas demo pašvaldību – Rīgas, Cēsu un Valmieras – pilsētvides zaļās infrastruktūras plānos, tādējādi atbalstot Eiropas Zaļā kursa un ar to saistītās Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam galveno saistību ieviešanu. Tāpat projektā tiek strādāts pie dabā balstītu risinājumu apsaimniekošanas kārtības parauga izstrādes vietējās pašvaldībās, iesaistot visas demo pašvaldības Igaunijā un Latvijā, tādējādi radot labus priekšnoteikumus risinājumu ilgtspējai.
 

Projektu īstenos 16 Latvijas un Igaunijas partneri ciešā pārrobežu sadarbībā, un rezultāti tiks nodoti citām Baltijas reģiona pašvaldībām, kā arī citām ES dalībvalstīm.

Vadošais partneris: Viimsi pašvaldība, Igaunija

Igaunijas partneri: Voru pilsētas pašvaldība; Tallinas Tehnoloģiju universitāte; Baltijas Vides Forums-Igaunija; SIA Nordic Botanical; Hāpsalu pilsētas pašvaldība; Rakveres pilsētas pašvaldība; Narvas pilsētas Arhitektūras un pilsētplānošanas birojs

Latvijas partneri: Rīgas pilsētas dome; Valmieras novada pašvaldība; Cēsu novada pašvaldība; LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; Rīgas Tehniskā universitāte; Vides risinājumu institūts; biedrība Baltijas krasti

Projekta īstenošanas laiks: 09/2022-08/2027

Projekta numurs: 101074438

Budžets

Kopējais budžets ir 5,1 miljons eiro, tostarp 60% no LIFE ieguldījuma.

Līdzfinansētāji

VRAA_LV_cut
keskkonnamin_3lovi_eng

Partneri