Postitatud

Viimsilaste tegevus sademevee projektidega pälvis Euroopa tasemel tunnustuse

Möödunud nädalal toimus veeteadliku Euroopa liikumise raames Euroopa roheline nädal, kus keskenduti veele kui ressursile. Nädalale pani punkti rahvusvahelise LIFE programmi projektide tunnustamise gala, kus Viimsi LIFE UrbanStorm projekt pälvis Euroopa Komisjonilt väärika tunnustuse.

Viimsi valda esindas Euroopa rohelise nädala sündmustel Euroopa Komisjoni kutsel abivallavanem Alar Mik. Rohelise nädala fookus oli veeressursi kasutamisel – räägiti nii joogivee säästlikust kasutamisest, sademevee kasutamisest, aga ka veemajanduse poliitikatest. 

„Euroopas on veeressursi küsimus aktuaalsem ja tõsisem kui meil siin Viimsis – seal ei tule kellegi mõttesse põuaperioodil joogiveega muru kasta, teatud päevadel piiratakse vee kasutamist ja see on kahjuks aina tavapärasemaks muutumas. Räägiti ka veekogude puhastamisest ja mistahes veeressursi hoidmisest ning nenditi et vesi on meie ühine vara, mida tuleb kaitsta,“ tõi Alar Mik välja. 

Roheline nädal lõppes LIFE programmi projektide tunnustamise galaga. Kokku oli galale kutsutud üheksa erineva projekti esindajad üle Euroopa. Tunnustuse pälvinud projektid valib välja žürii ja taoline tunnustamine toimub juba 2006. aastast. Finalistid jagunesid seekord kolme programmi vahel: kliima, loodus ning ringmajandus ja elukvaliteet. Viimsi valla LIFE UrbanStorm projekt oli nomineeritud kliimavaldkonnas. Lisaks Viimsile kandideerisid kliima valdkonna peaauhinnale Tšehhi ja Prantsusmaa projektid. Kategooria peaauhinna „LIFE Award for Climate Action“ sai sel aastal siiski Tšehhi. Eesti ja Prantsusmaa projekte tunnistati finaali pääsemise puhul LIFE programmi tunnustusega „LIFE Award“, mille tunnustusauhind on valmistatud taaskasutatud klaasist ja puidust.

LIFE UrbanStorm projekti raames valmis Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava ning rajati mitu olulist sademevett säästvat lahendust, mille hulgas on looduslähedane sademeveesüsteem Karulaugu tee 16 kinnistul Haabneemes ja Viimsi mõisa pargis.

Alar Mik tõi välja, et juba finaali jõudmine on Viimsis sademevee säästmise suunal tehtu eest suur au ja tunnustus. „LIFE programm rahastab aastas tublisti üle 100 projekti ning jõuda nende seast kolme kliimaprojekti finalisti sekka on saavutus, mille üle võime uhked olla.” Miku sõnul annab Euroopa Komisjoni poolt saadud tunnustus annab kindlasti indu edasi tegutseda ja veelgi huvitavamaid projekte kirjutada. „Ma olen tänulik meie partneritele, Viimsi vallavalitsuse põhimeeskonnale koosseisus Taavi ValgmäeSiim Reinla ja Tanel Mätlik. Eriti suur tänu kuulub LIFE programmile, kes andis Viimsi vallale võimaluse seda projekti vedada,“ ütles abivallavanem.

Viimsi vallavalitsus on juba tegemas järgmisi samme kliimamuutustega kohanemisel. Näiteks rajatakse 2025.aastaks teise LIFE projekti LATESTadapt raames tark sademevee kogumismahuti koos säästliku sademeveelahendusega Haabneemes Mereranna tee ja Randvere tee ristmikul Mereranna tee L4 kinnistu haljakul.

LIFE programm on Euroopa Liidu keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. Programm on toiminud alates 1992. aastast ja on kaasrahastanud rohkem kui 6000 projekti üle Euroopa Liidus ja teistes riikides. Euroopa Komisjon on suurendanud LIFE programmi rahastamist ajavahemikul 2021–2027 peaaegu 60 protsenti, mis on praegu 5,4 miljardit eurot. LIFE-il on neli alamprogrammi: loodus ja bioloogiline mitmekesisus, ringmajandus ja elukvaliteet, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning üleminek puhtale energiale.