LIFE LATESTadapt

Projekti LIFE LATESTadapt juhtpartner soovib kõigile meeskonna liikmetele, koostööpartneritele ja kohalikele kogukondadele head uut aastat. Uue aasta saabumise puhul on hea hetk mõelda tagasi teekonnale, mis algas projekti käivitumisest septembris 2022.

Suuna seadmise etapp
Esimene 1,5 aastat on olnud eelkõige pühendatud projekti ettevalmistavate tegevuste läbiviimisele, et näidata looduspõhiste ja nutikate lahenduste võimalusi linnaliste alade kliimataluvuse parandamiseks Eestis ja Lätis. Iga projektipartner on mänginud olulist rolli ettevalmistavate ja analüütiliste ülesannete täitmisel.

Projekti juhtimine ja kommunikatsioon
Moodustati projektipartnerite meeskonnad ning töötati välja ühtne visuaalne identiteet. Loodi projekti veebisait ja Facebooki leht. Lisaks toimus projekti juhtgrupi ja nõukoja esimene kohtumine.

Uuenduslikud looduspõhised lahendused
Tallinna ja Riia tehnikaülikoolid koostöös kohalike omavalitsustega koostasid põhjalikud tehnilised kirjeldused kaheksale näidisalale, mis asuvad Viimsis, Haapsalus, Narvas, Võrus, Rakveres, Riias, Valmieras ja Cēsises. Samal ajal uuris Nordic Botanical põhjalikult botaanilist teaduskirjandust. Lisaks sobivate taimeliikide väljavalimisele toimus ka koosluste ning erinevate istutamis- ja külvamistehnikate katsetamine. Riia tehnikaülikool panustas olemasolevate seiretehnoloogiate ja -meetodite kaardistamisse, tuues välja puudujääke ja teadustöö vajadusi.

Kliimamuutustega arvestava linnaplaneerimise algatused
Balti Keskkonnafoorum Läti (BEF Läti) juhib rohetaristu kaardistamist Riias, Cēsises ja Valmieras. Tegevus hõlmab metoodika raamistiku koostamist kaardistamise ja planeerimise jaoks, ühise andmekogu, baaskaardi ja ökosüsteemiteenuste kaartide koostamist. Oluline sündmus 2023. aastal oli Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalarengu Ministeeriumi ja BEF Läti korraldatud rahvusvaheline töötuba linnade rohetaristu planeerimise ja ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rakendamise kohta, mis toimus 13.-14. juunil 2023 Riias.

Teavitustöö kliimamuutustega kohanemiseks
Balti Keskkonnafoorum Eesti (BEF Eesti) võttis enda kanda teavitustöö kliimamuutustega kohanemiseks. Koostöös partneromavalitsustega kaardistati hoolikalt kohalikud sidusrühmad ja koostati tegevuskava nende kaasamiseks. Seejärel korraldasid kohalikud omavalitsused töötoad Haapsalus, Valmieras, Cēsises, Riias, Võrus ja Narvas, kus tutvustati näidisaladel kavandatud tegevusi ja koguti ettepanekuid ning tagasisidet kohalikelt elanikelt ja organisatsioonidelt.

Pilgud suunatud 2024. aastale
2024. aasta toob endaga kaasa hulga uusi projekti tegevusi ja ülesandeid. Kavas on ehitusprojekti kavandite koostamine näidisaladele, koolitused looduspõhiste lahenduste tasuvuse, planeerimise ja juhtimise kohta, sh linnade rohestamiskavade koostamine, ning üliõpilaste taibutalgud ehk häkatonid uute innovaatiliste ideede genereerimiseks looduspõhiste lahenduste jaoks.
Projekti LIFE LATESTadapt meeskond ootab põnevusega koostöö jätkumist uuel aastal, et avastada uuenduslikke ja kestlikke võimalusi linnaliste alade kliimataluvuse parandamiseks.
Projekti LIFE LATESTadapt meeskond ootab põnevusega väljakutseid ja õnnestumisi, mida uus aasta kindlasti ka toob. Olgu 2024. aasta uuenduslike ja kestlike lahenduste aasta kliimakindlama tuleviku nimel.