Narva_demo

Narva näidisala

Narvas töötatakse välja linnast 12 km loodes asuva Kudruküla piirkonna looduslähedaste lahenduste ehitusprojekt. Kudruküla on hooajalise kasutusega elamupiirkond, kus on 4800 krunti (keskmise suurusega 1000 m²) ja ligikaudu 125 tänavat. Kudrukülas tegutseb üle 30 väikese aiandusühistu, millest igaüks koosneb 40-300 maatükist. Eesmärk on leida lahendus nii aiamaade kuivendamiseks ja liigvee kogumiseks kui ka sademevee kogumiseks hoonestatud alalt, et kasutada vett tuletõrje-, tarbe- ja kastmisveena. Aiamaad on Narvas rohemajanduse oluline osa, kuna need võimaldavad elanikel kasvatada suure osa oma köögiviljast ja pakkuda ökoloogiliselt puhast toitu ka narvalastele müügiks. Avaveekogu või veemahuti rajamiseks sobiv krunt on olemas Sädeme tänaval aianduskooperatiivi Elektron üldalal. Ülevoolu lahendamiseks saab kasutada ala läbivat Kudruküla oja. Töörühm selgitab ja pakub välja lahenduse(d), kas kogu piirkonna sademe- ja drenaaživee võiks koguda ühte avatud veekogusse või tuleks katustelt kogutud ja tarbeveena kasutatav vihmavesi koguda eraldi suletud mahutisse. Eesmärk on luua terviklik toimiv süsteem koos filtreerimise, ülevoolu ja muude vajalike komponentidega.