Rakvere linna näidisala

Rakvere näidisala

Rakvere linnal on selle projekti raames kavas Rahvaaia tiikide väljavoolutruubi puhastamine ja uuringute teostamine truubi seisukorra hindamiseks, vajadusel parandamine. Projektiga avatakse Rahvaaia tiikide väljavool.
Praegu juhitakse vesi Rahvaaia tiikidest ära truubi kaudu (tiigi põhjapoolses otsas), mille ummistumise korral toimuvad tiikide ümbruskonnas üleujutused. Üleujutusohu maandamiseks on projektiga ette nähtud kõrguslikult reguleeritud väljavoolu avamine. Tiigi veetaset ja kaldajoont kavandavate tegevustega ei muudeta.
Ühtlasi on projekti eesmärk sujuva looduslähedase ühenduse loomine Tobia peakraavi ja Rahvaaia truubi ühinemiskohas, mis vähendaks üleujutuse ohtu piirkonnas. 
Kavandatud tegevuste tulemusena suunatakse Tobia peakraavi vesi edaspidi avatud kanalite kaudu Kalda tänav 3 kinnistul paiknevatesse tiikidesse ning sealt läbi Jaama puiestee aluse truubi Näituse tänava taga voolavasse Soolikaojja.
Ühtlasi tagatakse Rahvaaia truubi ja Tobia peakraavi ühinemiskohas piisav vee läbilaskevõime, mis võimaldab liigvee ajal Rahvaaia truubist tuleval veel voolata edasi Kalda tänav 3 asuvasse kraavi.
Projekti käigus seiravad TalTechi teadlased vee kvaliteeti, kogust ja voolukiirust. Seireandmete mudeldamise tulemusena saab Rakvere Linnavalitsus ülevaate vee seisundi kohta.

Kontaktisik:
Keskkonnaspetsialist Kerli Kõue, kerli.koue@rakvere.ee