Riia linna näidisala

Riia näidisala

Näidisalal kavandatud rohestamise lahendused hõlmavad kodumaiste ja jätkusuutlike taimeliikide analüüsi ja valikut; roheseinasüsteemi rajamist välisfassaadidel kogupindalaga 400 m²; 300 m² kestliku haljaskatuse rajamist, kasutades uudset lihtsalt integreeritavat pottide või konteinerite süsteemi, jätkusuutlike ja tõhusate haljaspindade rajamist kõnniteedele ja hoonete üldkasutatavatele aladele. Lisaks rajatakse 100 m² taskuparke (väikeseid rohealasid) koos 240 m² vett läbilaskvate pindade ja nõvadega. Vihmavee kogumise, filtreerimise ja kasutamise tagavad 700 m² vihmapeenraid, vett läbilaskva kattega kõnniteed (eelnevalt mainitud 240 m²) ning autoteed ja kõnniteed eraldavad nõvad. Vihmapeenardest saavad rohelised oaasid muidu kivises piirkonnas, mis vähendavad sademevee koormust selle tiheda hoonestusega piirkonna kanalisatsioonile.