Rīga

Rīgas demonstrācijas vieta

Tērbatas iela sekos pasaules metropoļu piemēram un veidos vairākas apzaļumotas zonas, testējot tādus jaunus risinājumus, kā zaļās sienas, zaļo jumtu, lietusdārzus un citus mazākus elementus.

Tērbatas iela ir viena no Rīgas apmeklētākajām transporta un gājēju ielām, taču tajā trūkst koki, zaļumi, apstādījumi un citi zaļie elementi, kas ļautu pilsētas iedzīvotājiem atveldzēties karstajās vasaras dienās, bet pašai teritorijai – pielāgoties klimata pārmaiņām, padarot to pievilcīgāku dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Uzskatāms piemērs ir Ņujorka, kur Bruklinā izvietots pasaulē lielākais publiski pieejamais jumta dārzs, arvien lielāku popularitāti gūst vertikālie dārzi pie ēku ārsienām, bet lietus dārzi veiksmīgi savāc un izmanto sanesto lietus ūdeni, tā pasargājot teritorijas no aplūšanas.

Projektam izvēlēta Tērbatas iela, jo tā saskaras ar lielāko daļu Rīgas pilsētvides izaicinājumu, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām. Tērbatas iela ir arī populāra gājēju iela, kas atrodas UNESCO pasaules mantojuma teritorijā.