LIFE LATESTadapt

Īpaši priecāsimies saņemt informāciju par applūstošajām un vasarās sakarstošajām vietām pilsētās, taču iespējams atzīmēt arī cita veida problēmvietas – piemēram, vietas ar sliktu gaisa kvalitāti, invazīvajām sugām.
 
Anketēšana notiks līdz 2024. gada 1. janvārim.