LIFE LATESTadapt

Piektdien, 17. maijā, Valmierā norisinājās pilsētplānošanas un inovāciju hakatons “LifeHack Valmiera”, kurā galveno balvu – 2500 EUR – saņēma komanda “Potato Olympics” no Igaunijas ar izstrādāto risinājumu Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukuma un tā apkārtējās teritorijas uzlabošanai, lai samazinātu karstumsalas efektu. 

Žūrija novērtēja, ka komanda piedāvāja dažādus risinājumus, kurus ir iespējams īstenot atsevišķi, tādā veidā pakāpeniski uzlabojot situāciju noteiktajā teritorijā. Komandas prezentācija ietvēra daudz dažādus risinājumus – zaļie jumti un sienas, koki stāvlaukumā, lietusūdens savākšanas sistēma un uzkrāšana, gājēju celiņi ar zaļo jumtu, kas izvietoti stāvlaukumā, un citas inovatīvas idejas.

Hakatona dalībnieki izvēlējās vienu no sešiem izaicinājumiem, lai uzlabotu Valmieras pilsētas vidi un ekoloģisko ilgtspēju. Izaicinājumos ietilpa inovatīvas pieejas applūšanas risku mazināšanai, pilsētas karstuma salas problēmas un ūdens kvalitātes uzlabošana. Izaicinājumu teritorijas bija – Gaides upīte, Rātes upīte, teritorija pie Matīšu šosejas un veikala “DEPO”, Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukums, Gaujas kreisais krasts un Valmieras Industriālā parka teritorija.

 

“Dalībnieku risinātie izaicinājumi ir aktuāli Valmieras pilsētā un to aktualitāte nākotnē tikai palielināsies. To risināšanai pašvaldībai ir nepieciešams piesaistīt jomas ekspertus. Novērtējam, ka bija iespēja sadarboties ar tik zinošiem dalībniekiem, kas deva ieguldījumu vides problēmvietu risinājumu meklēšanā un pamatošanā, prezentējot interesantas un inovatīvas idejas,” 

pauž Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Žūrijā piedalījās Valmieras novada pašvaldības pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve un Tallinas Tehnoloģiju universitātes pētnieks.

Apvienojot tehnoloģiju un dabu, šī pasākuma mērķis bija radīt dzīvotspējīgus, inovatīvus risinājumus Valmieras pilsētai, kas kalpotu kā izglītojoša platforma. Dalībniekiem tika dota unikāla iespēja mācīties no ekspertiem, pielietot progresīvās tehnoloģijas reālos scenārijos un attīstīt komandas darba un radošas problēmu risināšanas prasmes. Šī aizraujošā pieredze tika izstrādāta, lai iedvesmotu jauno domātāju paaudzi, kas ir gatava sniegt ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un vides pārvaldībā, padarot LifeHack Valmiera par būtisku notikumu tiem, kas ir apņēmušies sniegt taustāmu ietekmi pielāgošanai klimata pārmaiņām.

⊆ Vairāk informācijas par hakatonu:

 https://lifehackvalmiera.hacktribe.co/

 Paldies pasākuma dalībniekiem par ieguldīto laiku un zināšanām, lai sagatavotu un piedāvātu kvalitatīvas idejas problēmu risināšanai!

Hakatonu organizēja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un Valmieras Tehnikumu, un tas tiek rīkots Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “LIFE LATESTadapt” (“Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā”) ietvaros un ar tā atbalstu. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Klimata ministrijas. Informācija satur tikai projekta LIFE LATESTadapt īstenotāju redzējumu, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. | Informāciju sagatavoja E. Ločmele (Valmiera novada pašvaldība, Zīmolvedības and sabiedrisko attiecību nodaļas vides komunikācijas projektu vadītāja). Labojumi un raksta noformējums: A. Danenberga (VARAM, Telpiskās plānošanas un politikas nodaļas projektu koordinatore).