Cesis näidisala

Cesis näidisala

Cesise näidisala pindalaga umbes 10 ha asub kesklinnas Vintergrava piirkonnas, kus on 258 ha suurune sademeveevalgala. Näidisalal tuleb tegeleda äravoolava sademevee koguse vähendamise ja veekvaliteedi parandamisega.

Näidisalal kavandatud meetmed:

  • Hüdroloogilise/hüdraulilise mudelkoormuse ja üleujutuse modelleerimine erinevate kliimamuutusi arvestavate ekstreemsete sademete stsenaariumide korral, üleujutusalade tuvastamine, meetmete modelleerimine ja valik (sh looduspõhised lahendused, reaalajas kontrollilahendused, traditsioonilised lahendused);
  • Rehabilitatsiooniprogramm: piirkonna taaselustamise ja rohetaristuga seotud meetmed, sh uudsed ja looduspõhised lahendused (kohandatud haljastus, jõesängi tervendamine jne), et kaitsta vee kvaliteeti ja vähendada reostuskoormust; looduslähedased sademeveelahendused (praegu toimub sademevee ärajuhtimine põhiliselt halli taristu ehk torustiku abil).