Cēsis

Cēsu novada demonstrācijas vieta

Cēsu novadā demonstrācijas vieta atrodas Vintergravā aptuveni 10 ha platībā, kas izvēlēta kā izmēģinājuma (pilot) teritorija. Teritorija atrodas pilsētas centrā, un tajā ir 258 ha liels lietus ūdens baseins. Noteces samazināšana un ūdens kvalitātes uzlabošana ir mērķis, kas tiks risināts šajā demonstrācijas vietā.

Demonstrācijas vietā tiks veikti šādi pasākumi:

  • Hidroloģiskā modeļa izveide un plūdu modelēšana dažādos ekstremālos nokrišņu scenārijos, ņemot vērā klimata pārmaiņas; palieņu identificēšana, modelēšana un pasākumu izvēle (t.sk. dabā balstīti risinājumi, reāllaika kontroles risinājumi, tradicionālie risinājumi) – uzstādīti 5 sensori mērījumu veikšanai. Lietus ūdens noteces modelēšanu veiks RTU, kas, kopā ar SIA Vinda izvēlēsies un arī noteiks mērījumu veikšanas (sensoru uzstādīšanas) vietas.
  • Sanācijas programmas īstenošana, veicot infrastruktūras atjaunošanas (teritorijas revitalizācijas) un zaļās infrastruktūras pasākumu kompleksu, izmantojot inovatīvas un dabā balstītas metodes (pielāgoti apstādījumi, upju gultnes sanācija u.c.), lai aizsargātu ūdens kvalitāti un samazinātu piesārņojuma slodzi.
  • Dabā balstīti risinājumu modeļi lietus ūdens novadīšanai (šobrīd lietus ūdens kanalizācija galvenokārt balstās uz pelēko infrastruktūru).