Valmiera näidisala

Valmiera näidisala

Valmiera näidisala asub parklas (umbes 0,8 hektari suurusel alal), mis paikneb Valmiera Olümpiakeskuse, BMX-ratta- ja jalgpalliväljaku ning ujula läheduses (aadressil Čempionu tänav 1). Looduslähedaste lahenduste abil kavatsetakse leevendada soojussaare efekti ja lahendada sademeveeprobleeme. Kasutatavad lahendused hõlmavad sademevee kogumis- ja imbsüsteeme (sh maa-alused sademeveemahutid, imbväljakud, tammid); sademevee puhastamist märgalade, biofiltratsiooni ja viibealade abil; rohealade rajamist soojussaare efekti vähendamiseks ning reaalajas kontrollsüsteemi paigaldamist sademeveesüsteemi alamjooksule veetaseme reguleerimiseks. Oodatakse, et näidisala aitab kaasa linna mikrokliima paranemisele, rohealade laienemisele ja veeressursside paremale haldamisele, vähendades üleujutuste sagedust ning tagades sademevee osalise puhastamise (kvaliteedi parandamise) enne selle jõudmist Gauja jõkke.

Parkla suurus on 8000 m², mis annab piisavalt pinda vihmavee kogumiseks ja selle kasutamiseks taimede kastmiseks, jalgpalliväljaku niisutamiseks või interaktiivsete alade loomiseks lastele. Pärast parkla ümberehitust lisatakse rohelust, sealhulgas puid, et pakkuda varju nii päikese kui ka tuule eest.

Kontaktisik:
Arendusosakonna projektijuht Inguna Zakure, inguna.zakure@valmierasnovads.lv