Valmiera

Valmieras demonstrācijas vieta

Valmieras pilsētas pašvaldībā demo vieta atrodas aptuveni 0,8 ha lielā stāvlaukumā, kas atrodas Čempionu ielā 1, blakus Valmieras Olimpiskajam centram, BMX trasei, futbola laukumam un peldbaseinam.

Galvenie jautājumi, kas tiks risināti, izmantojot dabā balstītus risinājumus, būs siltuma salas efekta mazināšana un lietus ūdeņu apsaimniekošana. Plānots izmantot tādus risinājumus kā akumulācijas/filtrācijas sistēmas ar pazemes infiltrācijas/akumulācijas kasetēm, baseiniem, uzbērumiem; lietus ūdeņu attīrīšanu, izmantojot mitrzemes, bioloģiskās attīrīšanas, filtrācijas laukus no centralizētās lietus ūdens kanalizācijas izplūdes; zaļās saliņas siltuma salas efekta mazināšanai; reāllaika regulēšanas vārsts nokrišņu tīkla lejtecē ūdens regulēšanas vajadzībām.

Paredzams, ka demonstrējuma vieta veicinās mikroklimata uzlabošanos pilsētā, zaļo zonu paplašināšanos un ūdens resursu labāku apsaimniekošanu, samazinot plūdu gadījumus un nodrošinot lietus ūdeņu daļēju attīrīšanu (kvalitātes uzlabošanos) pirms to ieplūšanas Gaujā.

Autostāvvietas platība ir 8000 m2, kas nodrošina pietiekami lielu platību, lai savāktu lietus ūdeni un izmantotu to augu laistīšanai. Pēc stāvlaukuma pārbūves tajā būs vairāk apstādījumu, tostarp koku, kas ne tikai nodrošinās ēnu, bet arī aizturēs vēju, jo šajā teritorijā bieži pūš valdošie vēji.