Viimsi

Viimsi demonstrācijas vieta

Vīmsi pašvaldības demonstrācijas vieta ir zemes gabals, kas atrodas Mererannas un Randveres ceļu krustojuma stūrī. Vieta tika izvēlēta kā demonstrācijas objekts, jo tā ir pārmērīgi mitra dēl tā, ka šajā zaļajā zonā nav lietus ūdens sistēmas. Tā kā teritorijas maģistrālais lietus ūdens vads atrodas zem Randveres ceļa, izvēlētā teritorija ir lieliski piemērota dabai balstītu risinājumu un lietus ūdens savākšanas risinājumu ieviešanai, ko varētu apvienot ar esošo lietus ūdens maģistrālo cauruli.

LIFE LATESTadapt projektā Viimsi pašvaldība demonstrācijas vietā uzstādīs viedo lietus ūdens savākšanas tvertni un izbūvēs ilgtspējīgu pilsētas kanalizācijas sistēmu. Lietusūdens savākšanas tvertne tiks savienota ar plānoto mitro zemi un Randveres ielas lietus ūdens maģistrālo cauruli, no kuras tvertne tiks piepildīta ar lietus ūdeņiem. No rezervuāra lietus ūdens tiks izmantots automātiskai augu laistīšanai, turpmāk tas tiks savienots ar sabiedrisko tualeti un kalpos kā ūdens stacija ceļu tīrīšanas darbiem. Demonstrācijas vietai papildus tiks ierīkota gājēju celiņu zaļā infrastruktūra un augi, lai padarītu teritoriju pievilcīgāku un piešķirtu tai publisku funkciju.