Võru

Voru demonstrācijas vieta

Voru demonstrācijas vieta atrodas bijušā purva teritorijā, kur absolūtās augstuma atšķirības ir minimālas. Vienlaikus tā ir perspektīva attīstības teritorija, kurā tuvākajā laikā plānota jauna biznesa parka (Võrusoo), kā arī brīvā laika centra attīstība. Šobrīd lielākā daļa teritorijas drenāžas un lietus ūdeņu caur veco lietus ūdens sistēmu tiek novadīta Koreli strautā, un tādēļ būtu nepieciešama sūkņu stacija.

Projekta galvenais mērķis būtu izveidot kanalizācijas un lietus ūdens sistēmu, lai novērstu plūdus teritorijā tā, lai lietus ūdeņus vispirms izmantotu, piemēram, jaunajiem uzņēmumiem vai citiem objektiem, kas darbojas šajā teritorijā, un pēc tam novirzīt iepriekš buferēto drenāžu un lietus ūdeņus uz Tamulas ezeru, kur ūdens līmenis ir zemāks par Koreli strautu. Tādā veidā nav nepieciešams būvēt lietus ūdens sūkņu staciju.