Postitatud Lisa kommentaar

Kogukonna koosolek Haapsalus

20.06.2023 toimus Haapsalus kogukonna koosolek Konnaküla piirkonna elanikega. Kohtumise eesmärk oli teavitada LIFE LATESTadapt projektiga seotud pilootpaiga vahetus läheduses elavaid inimesi projektist ning kutsuda kohalikke inimesi kaasa mõtlema ja arutlema kohalike keskkonnaprobleemide üle. Paberkandjal saadeti välja 120 kutset ja info kogukonnarühmale, misjärel tuli koosolekule kokku 35 osalejat.

Päevakorra punktid:

  1. pilootprojekti tegevuste tutvustamine
  2. kohaliku teabe kogumine ja kliimaprobleemide vaatlused;
  3. Konnaküla kogukonna vajaduste kaardistamine võimalike lahenduste leidmiseks.

Osalejate tagasiside

Elanike suurimaks mureks on vihmaveest ja/või tõusvast mereveest põhjustatud üleujutused – vesi, mis jõuab elamute hoovidesse ja keldritesse.

Samuti tunti muret ümberkukkumisohus puude pärast, mis on üleujutuse tõttu nakatunud juuremädanikusse. Suur huvi, kuhu täpselt tiigid planeeritakse; kuhu viiakse tiikidest väljakaevatud pinnas ja kas see ikkagi lahendab üleujutusprobleemi? Kas konnad tulevad uutesse tiikidesse tagasi? Lisaks avaldasid linlased soovi: väikesed sillad tiikide ületamiseks; maastikust kujundatud amfiteatrilaadne koht kogukonna väljakuks; lastele kelgu- ja rattamägi.

Kokkuvõte

Osalejate arv näitas, et inimeste huvi ümbruskonnas toimuva vastu on suur. Eriti suurt rõõmu tundis korralda selle üle, et osapoolte vahel tekkis elav arutelu. Konnaküla kogukond on proua Aita Mölderi eestvedamisel väga koostööaldis ja valmis oma elukeskkonna parandamiseks ise palju ära tegema.