Postitatud

Valmis dokument, milles kirjeldatakse uudseid seiretehnoloogiaid ja lähenemisviise ning tuuakse välja valdavad puudused teadmistes ja edasised uurimisvajadused.

Projekti partneri Riia Tehnikaülikooli poolt on koostatud dokument, milles kaardistatakse uudseid seiretehnoloogiaid ja lähenemisviise ning tuuakse välja olemasolevad teadmislüngad ja edasised uurimisvajadused. Dokument on koostatud projekti tegevuse 2.4 “Looduslike lahenduste tõhususe seire uudsete mõõtmismeetodite tuvastamine ja katsetamine” raames, mille eesmärk on koguda olemasolevaid parimaid praktikaid looduslike lahenduste tõhususe seireks ja pakkuda välja uudseid lahendusi praeguste standardiseeritud seireprotokollide ja olemasolevate parimate praktikate täiustamiseks.

Dokumendiga tutvumiseks külasta – https://lifelatestadapt.viimsivald.ee/et/materjalid/